Vi lever i det afgørende årti

Vi står i et afgørende årti, hvor samfundets aktører kun kan løse tidens store kriser ved at forbinde viden, aktører og befolkning om fælles, demokratiske løsninger. DeltagerDanmark og Teknologirådet har samlet kræfterne om netop den opgave.

Vi lever i et afgørende årti. Forskellige kriser presser klode, mennesker og samfund. Der er brug for handling, der både er hurtig, vidensbaseret og samler opbakning – bl.a. på områder som kunstig intelligens, klimaforandringer og demokratisk udvikling til gavn for samfundet.

I det afgørende årti er det ikke teknologien, der bestemmer, om vi lykkes. Det er vores evne til at samarbejde på tværs. Det er kvaliteten af vores demokrati og evne til at forbinde viden og interesser - og omsætte det til effektfuld handling.  

DeltagerDanmark og Teknologirådet har samlet kræfterne i én organisation for netop at understøtte myndigheder, fonde, borgergrupper og civilsamfund i at løse komplekse nøgleudfordringer. Fra udrulning af vedvarende energi til regulering af kunstig intelligens, bedre sundhed og styrket samfundssikkerhed. Med denne hjemmeside og tilhørende events vil vi starte en samtale med beslutningstagere fra alle dele af samfundet for at lytte på jeres udfordringer og refleksioner.  

Hvem og hvad: Vi er en ny organisation med gammel erfaring..., der på tværs af temaerne/udfordringerne, ønsker at finde svarene sammen med de mennesker / samarbejdsparnere, der ønsker at løse udfordringerne. Vi kender nogle svar / løsninger, men vil blive klogere på...

Hvorfor gør vi det?: Fordi fordi, omverdensanalyse, visioner, kollektive problemer, kollektive løsninger. Alt det vi tror på.Vi har erfaring, og nu er vi nysgerrige på de næste skridt i arbejdet for at løse udfordringerne. Internationalt, national, regionalt

Partners: Vi arbejde sammen med...

Invitation: Vær med i tidens vigtigste samtaler

Vi kan ikke løse samfundsudfordringerne i isolation. Derfor inviterer vi beslutningstagere, eksperter og borgere med til en samtale om, hvordan udfordringerne og det afgørende årti ser ud fra jeres sted.

Derfor vil vi den kommende tid samle nøgleaktører til en række events. Vi ønsker at forstå hvilke kriser, der er mest påtrængende at løse set fra jeres perspektiv – og at høre jeres bud på, hvilke handlinger og hvilken folkelig og demokratisk involvering, der er allermest brug for.

KRONIK: Vi lever i det afgørende årti for civilisationen

Klimaforandringerne og den kunstige intelligens sætter vores demokratiske institutioner og beslutningsprocesser under et hidtil uset pres. Det er kvaliteten af vores beslutningsprocesser – ikke teknologien – der afgør, om vi oplever at stå styrket eller voldsomt svækket efter dette afgørende årti.

Survey: Hjælp os med at forstå det afgørende årti for din organisation

Vi vil gerne høre, hvordan det afgørende årti ser ud for din organisation. Hjælp os indkredse de mest presserende udfordringer, som du oplever dem, ved at dele dine refleksioner og tanker med os. Vi følger op på besvarelserne til vores tænketræf om nøgleudfordringerne i de kommende måneder.

26.april 2023

Tænketræf: På sporet af borgerinddragelse i det afgørende årti

Fra EU, FN og NATO til danske kommuner fokuseres stadig mere på borgerinddragelse. Vi har inviteret seks eksperter til at gøre os klogere på analysen af hvorfor, det er tilfældet - og hvor det bevæger sig hen.

Hvem er vi?  
Vores erfaring og kompetencer  

Teknologirådet og DeltagerDanmark har samlet kræfterne til én organisation for med stor viden og kapacitet at kunne støtte samfundets aktører i at løse de store udfordringer med demokrati, teknologi og deltagelse. Vi samler som ny organisation årtiers metodeerfaring og dyb indsigt i mange fagområder for selv at være med til at gøre en forskel for klimaet, demokratiet og sikre en sikker og human brug af moderne teknologi. Vi er etableret som erhvervsdrivende fond for at gøre en forskel for klode, samfund og borgere. Vores ydelser skal finansieres, men pengene går alene til løn, drift og udvikling - vi trækker ikke overskud til nogen. Vi har ikke fundet et nyt fælles navn endnu, men det kommer.

Om Teknologirådet

Teknologirådet har siden 1980’erne været toneangivende for at udvikle og udbrede demokratiets evne til at samle borgere, eksperter, interessenter og beslutningstagere om fx teknologiske nybrud og grøn omstilling. Især de sidste 10 år har Teknologirådet etableret sig som en internationalt ledende organisation med nogle af Europas førende eksperter i borgerinddragelse og deltagelse og som modtager af mange EU-Horizon forskningsmidler.


Om DeltagerDanmark

DeltagerDanmark har siden midten af 2010’erne etableret sig som ekspert i at organisere fællesskaber og styrke borgergruppers, myndigheders og organisationers evne til at nå faglige og politiske mål gennem borgeres, medlemmers og medarbejderes deltagelse. DeltagerDanmark har bl.a. trænet meningsdannere, ildsjæle, tillidsrepræsentanter, ledere og andre for at bygge organisationers handlekraft og gennemslagskraft op. Og netop nu er DeltagerDanmark - sammen med den grønne tænketank CONCITO som videnspartner – ved at bygge Danmarks første nationale klimahandledag op.

Vores ydelser

Netværk og interessentinddragelse

Involvering og organisering af fællesskaber

Konferencer, møder og facilitering

Demokratisk inddragelse og borgersamlinger  

Analyser

Foredrag, workshops og kurser

Organisationsrådgivning

Teknologivurdering

Udvalgte projekter

Vi har haft travlt. Læs, hvad andre har at sige om os og vores indflydelse på deres forretning og vores klima.

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.”

Sarah, Tryg Fonden

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. ”

Alex, Business name

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco.”

Michael, Business name

Medarbejdere

Ruth Gøjsen
Afdelingschef
24 94 43 88
Dan Holt Højgaard
Afdelings- og økonomichef
31 72 20 11
Rune Baastrup
Direktør
41 77 45 75
Bjørn Bedsted
International direktør
30 78 51 71
Kathrine Collin Hagan
Afdelingschef
53 55 97 33
Lise Bitsch
Seniorprojektleder
31 33 32 03
Aske Palsberg
Seniorprojektleder
26 35 69 91
Sif Juhl Jacobsen
Projektleder
31 58 98 55
Sigrid Vedel Neuhaus
Projektleder
26 28 86 84
Anton Hvidtjørn
Projektleder
31 40 32 56
Marie Louise Jørgensen
Seniorprojektleder (barsel)
30 78 51 73
Mads Schou
Chefkonsulent
27 28 90 07
Nicklas Bang Bådum
Seniorprojektleder
31 37 42 48
Marina Janell Søndergaard
Chefkonsulent
28 79 70 03
Ane Stær Nissen
Faglig chef for programudvikling
51 94 35 15
Søren Gram
Seniorprojektleder
30 78 51 67
Frederik Rosén
Seniorprojektleder
31 40 53 76
Mia Danielsen
Konsulent
28 44 78 35
Malte Warburg
Chefkonsulent
30 48 49 40
Niels-Kristian Tjelle Holm
Projektleder
31 40 74 18
Sissel Ladegaard
Projektleder
53 60 22 63
Mark Hessellund Beanland
Seniorprojektleder
31 78 97 50
Rebecca Jacobsen
Organiseringskonsulent (barsel)
81 11 76 70
Signe Filtenborg
Konsulent
20 46 07 72
Ditte Burmeister
Seniorprojektleder
31 16 61 05
Stine Skot
Projektleder
31 21 00 51
Mette Marie Simonsen
Projektleder
31 66 25 54
Mattias Friis Jørgensen
Chefkonsulent
26 84 08 99
Flemming Andersen
Seniorrådgiver
40 36 88 04
Maya Bidstrup
Projektleder
31 16 35 78
Søren B. Jepsen
Art Director
26 24 72 56
Sigurd Tao Lyngse
IT-projektmedarbejder
42 77 21 77
Katrine Krimm
Kontorassistent
Lars Klüver
Seniorrådgiver
40 11 01 82
Hans Czajkowski Jørgensen
Webudvikler og-adminstrator
30 78 51 72
Jesper Byrgiel
Sekretariatskoordinator
25 46 14 05
Rasmus Mikkelsen
Projektleder
31 48 87 27
Noah D. Weiss
Projektleder
Lone Belling
Organiseringskonsulent
25 32 20 55
Nana Gerstrøm Alsted
Projektleder
31 37 81 62
Bent Mariager
Grønne Nabofællesskaber
29 36 41 68
Sylwia Tawadrous
Organiseringskonsulent
50 68 55 83
Marie Hoff
Projektleder
Brandur Øssursson
Programmør
Jane Ibsen Piper
Chefkonsulent
42 47 71 93
Naja Kilime
Akademisk medarbejder
31 50 71 52
Lise Coermann Nygaard
Juniorkonsulent
Simon Packness
Grafisk juniorkonsulent
22 38 99 16
Francisca Fischer Nordfalk
Projektleder (barsel)
61 65 34 16
Lotus Danst
Organiseringskonsulent (barsel)
21 94 19 85

Bestyrelse

Birgitte Kofoed Olsen
Bestyrelsesforperson
Ph.d., Partner, Carve Consulting
Bjørn Hansen
Medlem af bestyrelsen, udpeget af bestyrelsen
Vicedirektør, BUPL
Else Sommer
Medlem af bestyrelsen, udpeget af bestyrelsen
Professionelt bestyrelsesmedlem
Jens Friis Lund
Medlem af bestyrelsen, udpeget af repræsentantskabet
Professor, Københavns Universitet
Jette Runchel
Medlem af bestyrelsen, udpeget af medarbejderne
Præsident, Røde Kors
Marina Janell Søndergaard
Medlem af bestyrelsen, udpeget af medarbejderne
Chefkonsulent
Ulrich Bang
Medlem af bestyrelsen, udpeget af repræsentantskabet
Underdirektør, Dansk Erhverv
Mark Hessellund Beanland
Medlem af bestyrelsen, valgt af medarbejderne
Seniorprojektleder